Metoder och verktyg

Metoder och verktyg - Organisation

FörändringsDialog och Förändringsledning

Agneta har tillsammans med Anna på Anna Hallencreutz AB gedigen erfarenhet av storgruppsdialoger, värdegrundsarbete och ledordsförankring samt utveckling av ledare och grupper. www.hallencreutznilsson.se. Agneta är certifierad i Change Management genom Prosci och erbjuder även kontinuerligt stöd i förändringsledning.

YESbox Samtal - meningsfulla medarbetarsamtal

Ett riktigt skarpt verktyg för värdebaserade utvecklingssamtal gör varje chef till en bättre ledare. Finns som enkelt kit med värderingskort och formulär online för enskilda chefer eller som ett komplett program för företaget inklusive stöd för kompetensbedömning, värderingskarta och sammanställda handlingsplaner med statuskort.

YESbox Formbarometer - klimatundersökning

Hur funkar teamet? Hur mår organisationen? Genom att mäta de viktiga SCARF-faktorerna får du svar och verktyg för förbättring där alla deltar.

YESbox Fokus - medarbetarundersökningar med mätbart resultat

Ofta zoomar medarbetarenkäter ut och täcker in ett mycket större område än man sedan mäktar med att åtgärda. Fokus är ett snabbt och enkelt mätverktyg som zoomar in på dina fokusområden.

Extended DISC och Thomas personprofilverktyg

Vi har våra favoriter för att göra professionella person-, par- och teamprofiler. Oavsett verktyg och situation - förändringsarbete, teambuilding, konfliktlösning, ledarutveckling, stresshantering, osv - så kan vi lova att alla går därifrån med nya användbara insikter om sig själv och sin omgivning.

Talent/Career Management

I större uppdrag inom Talent och Career Management har vi möjlighet att erbjuda förstärkning i samarbete med Right Management som är ett managementkonsultföretag inom Manpowergruppen.

Goal Mapping

Goal Mapping är en metod för att sätta motiverande mål och nå dem. Den grundar sig på en mix av hjärnforskning, förändringspsykologi,

motivationsteori och mental träning och är framtagen av britten Brian Mayne. Passar både för individer, team och organisationer som har nytta av att stärka motivation, prestation och målfokus.


Mindfulness på jobbet

Alla har nytta av mindfulness för att öka prestationer och välmående på jobbet. Våga prova, kanske i samband med nästa kick-off/konferens?

Ditt professionella rykte

Kanske är tiden mogen för att satsa på ditt personliga varumärke. Personprofilen ger dig dina drivkrafter och beteendemönster - inifrån. Ditt professionella rykte får du av 15 utvalda kollegor och samarbetspartners - smakligt sammanställt som dina vassaste styrkor och en tagline som ryms på 140 tecken - utifrånperspektivet.

Copyright © All Rights Reserved