Tjänster

I samband med förändring är det mycket mer än kärnverksamheten som ska produceras. Tryggt då att ta in resurser som har förändring som kärnverksamhet.


Interim Management och Förändringsledning (cert. Prosci)

Vi har gedigen erfarenhet från ledningsarbete i skarpa förändringssituationer som sammanslagningar, förvärv och avyttringar, avreglering av marknaden, ny konkurrenssituation,  omorganisationer, mm. I dessa situationer är det tryggt att ta in en erfaren konsult som är van att hantera de frågeställningar och utmaningar som ofta uppstår då.


Vi samarbetar med ett flertal fristående konsulter inom ekonomistyrning, projektledning, strategi, organisation och ledarskap, förändringsledning m m.

Vi är själva tidvis tillgängliga för kortare och längre ledaruppdrag inom finans/ekonomi (Torbjörn) respektive operations samt projekt inom förändringsledning/ledarskap (Agneta). Kontakta oss för mer information.


Mindfulness på arbetsplatsen

Mindfulness är så mycket mer än stresshantering. Det är ett sätt att öka sin uppmärksamhet, sin koncentration, sin sinnesnärvaro, sin beslutsförmåga.

Hör av dig om 8-veckorskurser, kick-startdagar eller inspirationsseminarier.


Goal Mapping - ett nytt sätt att sätta och nå mål

Vi erbjuder workshops och seminarier kring det nya verktyget för att lyckas, som grupp eller individ. Företagsanpassade förändringsprogram.


Certifieringsutbildning i Extended DISC

I Stockholm city, enligt ovan. Se gärna kursinnehåll i inbjudan.


För dig som mest är nyfiken ges även en endagsutbildning som kan byggas på:

4 Steg till Effektiv Kommunikation med inriktning på den egna beteendestilen och att börja läsa av andras drivkrafter och behov - välkommen till dag 1 i ovan utbildning till kostnaden av den egna personprofilen inklusive telefonåterkoppling.

Båda utbildningarna ges på begäran, exklusivt till företag med anpassat upplägg eller som öppen kurs för flera deltagare, ring för aktuella datum.

Utveckling av team och ledare

Ledningsgruppsutveckling, chefsutvecklingsprogram, effektivare team, meningsfulla kick-off aktiviteter eller individuella utvecklingsprogram - vi har erfarenheten och idéerna om hur en anpassning till era behov blir effektiv. Nytt för i år är utveckling genom personal branding. Stärker individernas varumärke och gruppens kollektiva självförtroende - förutom arbetsgivarens popularitet!

Facilitering

Få ut mer av viktiga möten och konferenser genom att ta hjälp med planering och genomförande. Har du koll på vilka metoder som lämpar sig bäst för syftet med just ditt möte? En neutral mötesledare tillåter dig som ledare att ta del i det kreativa arbetet på samma villkor som övriga deltagare, med större trovärdighet.

Karriär- och ledarcoaching

Målfokuserad coaching för dig som vill gå från bra till bättre. Ett skräddarsytt program tas fram och det inkluderar förutom dina personliga utvecklingsområden, din personprofil (Extended DISC) och om du vågar, Ditt Professionella Rykte som kommer att göra din personliga marknadsföring och prestation både lättare och roligare.

Copyright © All Rights Reserved